o MLS Polska

Co to jest System MLS Polska?

System MLS Polska to Ogólnopolski System Wielokrotnego Oferowania Nieruchomości, który powstał na użytek Biur Nieruchomości, Pośredników oraz Doradców rynku nieruchomości. Współpraca opiera się na zasadach i regulacjach przyjętych w regulaminie systemu LocumNet Online. Dzięki Systemowi Użytkownicy pracują oczywiście na podstawie samodzielnie wypracowanych zasadach współpracy, bo pracują tu wyłącznie z profesjonalistami. Sprzyja to bardziej kompleksowej i uporządkowanej wymianie informacji, co niesie ze sobą lepszą obsługę klienta oraz istotnie przyczynia się do wzrostu efektywnej sprzedaży nieruchomości.

________________

Jak to działa? Informacje na biur:
Po zarejestrowaniu się Pośrednik otrzymuje dostęp do profesjonalnego programu komputerowego LocumNet-Online na czas uczestnictwa w Systemie, za pomocą którego:

– udostępnia swoje i ma wgląd do ofert nieruchomości Pośredników funkcjonujących w Systemie
– ma możliwość przesyłania ofert do serwisów internetowych, czyli ma możliwość udostępnienia oferty w wielu miejscach – Gratka, OtoDom, Domiporta, OfertyNet … i kilkadziesiąt innych serwisów, a także na  własnej stronie www lub serwisie własnej grupy lub stowarzyszenia.
________________

Ograniczasz koszty

– masz możliwość znacznego obniżenia kosztów ponoszonych na reklamę poprzez wspólną politykę reklamową i marketingową Twojej grupy biur (także tej nieformalnej) lub stowarzyszenia.
minimalizujesz koszty związane z rozwojem i utrzymaniem systemu informatycznego (wszystkie usługi w ramach jednego Systemu, także w zakresie archiwizacji Twoich ofert)
oszczędzasz czas – jednorazowe wprowadzenie oferty do programu Locumnet-Online umożliwia jej udostępnienie w wielu miejscach: MLS Polska, Twojej grupy biur, Portalach, własnej strony www itd.

Upowszechnienie informacji o ofercie

każda oferta promowana poprzez całą sieć pośredników
– promowanie witryny internetowej  mlspolska.pl to bogatsza baza Twoich klientów: łatwe publikowanie i przejrzysta prezentacja ofert
– jednolita platforma informatyczna działająca w oparciu o program komputerowy Locumnet-Online

Profesjonalna praca i spójny System

komfort pracy: praca w gronie licencjonowanych pośredników i doradców pracujących pod nadzorem
personalizacja: każda oferta jest przyporządkowana personalnie Pośrednikowi
oferty otwarte i na wyłączność: możliwość prezentacji zarówno ofert zarejestrowanych na zasadach wyłączności, jak i ofert otwartych, w oparciu o szczegółową weryfikacje aktualności oferty
propagowanie wyłączności: propagowanie rejestracji ofert na zasadach wyłączności
zwiększenie efektywności pracy uczestników systemu
jednolite zasady: współpraca Pośredników w oparciu o ujednolicone karty opisu ofert i regulamin Locumnet.
_______________

Prosta obsługa

łatwe tworzenie własnej bazy danych informacji o nieruchomościach i klientach
– przyjazne i szybkie wyszukiwanie informacji oraz możliwość kojarzenia ofert (także pomiędzy biurami).
proste zarządzanie ofertami dzięki połączeniu oferty z klientem, zdarzeniami, ze zdjęciami
– możliwość jednoczesnego dostępu do wielu informacji
możliwość wymiany ofert w ramach zdefiniowanych grup agencji współpracujących ze sobą a także w oparciu o własne grupy zaufanych biur niezależne od oficjalnych struktur.
________________

Ile to kosztuje?
Koszty za korzystanie z Systemu MLS Polska wynoszą 48 zł netto/miesięcznie (za jednego zarejestrowanego pośrednika) lub 24 zł netto/miesięcznie za użytkownika przy dwóch lub więcej zarejestrowanych osobach.
Niemniej biura obecnie nie ponoszą tych kosztów, wystarczy korzystać z oprogramowania Locumnet Online w wersji Pro lub Pro+ lub skorzystać z promocji dla nowych klientów Locumnet-Online.
Szczegółowe informacje na temat oprogramowania biurowego dla Pośredników znajdą Państwo na www.locumnet.pl

________________

Bezpieczeństwo

bezpieczeństwo bazy danych – nie ma możliwości „zawirusowania”: wymiana ofert odbywa się w oparciu o unikalne rozwiązania rozwijane od ponad 25 lat,
– kompleksowe zabezpieczenie danych w oparciu o mechanizmy szyfrujące i zróżnicowane poziomy dostępu.

Czego potrzebujesz?

Praktycznie tylko dostęp do internetu i komputera z przeglądarką, w której uruchamiasz Program.
Jak się zarejestrować w MLS Polska?

________________

Jak się zarejestrować w MLS Polska?
Aby zarejestrować się w Systemie MLS Polska przejdź następujące kroki:

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy na stronie LocumNET.

Po otrzymaniu danych Logujesz się używając podanego hasła i tworzysz dostępy do programu i od tego momentu korzystasz z Locumnet-Online, który opublikuje oferty do MLSPOLSKA.PL (trzeba zgłosić akces do serwisu).

Aby uzyskać szczegółowe informacje zadzwoń:  +48 506 295 123

________________

Czy w Systemie funkcjonują tylko oferty na wyłączność?

Nie. W skali kraju około 85% transakcji stanowiących obroty pośredników to transakcje na ofertach otwartych.* Nie można tego faktu przemilczać w imię szczytnej idei promowania wyłączności. Promujmy wyłączność jako jedyny słuszny model docelowy ale nie zapominamy o codzienności dochodów Pośredników.
Dlatego nasz System reguluje współpracę firm na ofertach otwartych poprzez deklarację zakresu współpracy przy każdej ofercie. Równocześnie promujemy oferty na wyłączność wśród Pośredników i Klientów. Uprzywilejowana ich prezentacja w Systemie jak i na www.locumnet.pl, gdzie są tylko publikowane oferty na wyłączność.

Ile ofert można wprowadzić?
Do Systemu wprowadzić nielimitowaną liczbę ofert nieruchomości zgodnych z Regulaminem. Ograniczeniem jest oczywiście tzw. własność oferty, bo bez uprawnień (umowy), nie wolno pośrednikowi publikować informacji.

Jak wprowadzić i udostępnić ofertę?

Wprowadzenie oferty – Każde biuro zarejestrowane w Systemie użytkuje program komputerowy Locumnet-Online. W programie tym są wprowadzane, modyfikowane i usuwane oferty.

Udostępnienie oferty – odbywa się w bardzo prosty sposób, poprzez zaznaczenie w programie odpowiedniego pola definiującego odbiorcę. Oferty nie udostępnione widoczne są tylko w oprogramowaniu ramach biura.

Zgodność z Regulaminem – każda udostępniona do Systemu oferta musi być spełniać kryteria określone przez Warunki Użytkowania (regulamin).