Karta Oferty MLS Polska2021-08-10T11:12:51+02:00

Grunty - działka rolna, 3 098 m2, Nadolice Wielkie

Grunty - działka rolna na sprzedaż, Nadolice Wielkie

Cena: 37 176 PLN

12 PLN/m2

Beata Łukasiewicz
2412
Telefon: 601732146
mieszkania@magnus.wroc.pl

Opis

Na sprzedaż działka rolna częściowo porośnięta lasem, w Nadolicach Wielkich, gm. Czernica

Działka o pow. 3098 m2 to grunty orne klasy RIV a. Obok niej do zbycia jeszcze 5 działek rolnych o pow. od 3145 m2 do 5532 m2. Do działek sprzedawane są udziały w wewnętrznej drodze dojazdowej. Działki znajdują się w południowej części wsi, za torami kolejowymi., poza zabudowaniami mieszkalnymi. Z trzech stron otoczone są rowem melioracyjnym (w większej części suchym w tej chwili). Na kilku działkach ciągnie się brzozowy zagajnik (z grzybami!), ok. 10-15 letni. Dojazd do działek drogą gruntową.
W sąsiedztwie działek widoczne są zabudowania gazociągowe firmy Gaz-System. W odległości ok. 500 m tory kolejowe i rozbudowywana infrastruktura dworca Nadolice Wielkie.
Przeznaczenie w MPZP: 11R, 5 KDR, 7 i 8 WS (wody śródlądowe). Tereny rolnicze 1 R-33 R. Dopuszcza się na nich lokalizację: a) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej (napowietrzne i podziemne), b) urządzeń telekomunikacyjnych - stacji bazowych telefonii komórkowej (poza terenami położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej), c) zadrzewień i zakrzewień, d) stawów hodowlanych za wyjątkiem terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej, e) niezbędnych dróg do obsługi terenów rolniczych, f) urządzeń wodnych kształtujących stosunki wodne, w tym urządzeń melioracyjnych i zbiorników wodnych, g) ciągów pieszych i rowerowych (w tym również szlaków turystycznych), 3) zakazuje się lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych. Tereny wód śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 WS−21 WS (cieki wodne, rowy melioracyjne) - nakazuje się ochronę wód powierzchniowych wraz z szatą roślinną w ich najbliższym sąsiedztwie oraz wód podziemnych, 2) dopuszcza się przykrycie rowów melioracyjnych, likwidację oraz zmianę ich przebiegu, 3)wprowadza się obowiązek pozostawienia wolnego pasa terenu przy rowach melioracyjnych i ciekach wodnych o szerokości minimum 3 m celem zapewnienia dostępu do rowów i cieków wodnych oraz umożliwienia ich konserwacji (w tym również urządzeń wodnych).
Polecam wielbicielom natury (możliwość posiadania własnego lasu, oczka wodnego!) sielskich klimatów. Zapraszam na niezobowiązującą prezentację, u nas Kupujący nie płaci prowizji za pośrednictwo.

Beata Łukasiewicz
tel. 601 732146
Biuro Nieruchomości MAGNUS,
Wrocław, ul. Krakowska 52 nr lok 1,
tel. 717927275.
Pośrednik odpowiedzialna zawodowo Alicja Franczyk, licencja zawodowa nr 2412.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art 66 par 1 Kodeksu Cywilnego.

Szczegóły

Numer oferty 52670940
Typ oferty Grunty - działka rolna
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 37 176 PLN
Cena za m2 12 PLN
Powierzchnia 3 098 m2
Miejscowość Nadolice Wielkie
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat wrocławski
Gmina Czernica