Karta Oferty MLS Polska2021-08-10T11:12:51+02:00

Grunty - działka budowlana, 691 m2, Wrocław

Grunty - działka budowlana na sprzedaż, Wrocław, Fabryczna

Cena: 360 000 PLN

521 PLN/m2

Grzegorz Betka
21088
Telefon: 519-186-406
grzegorz@novena.pl

Opis

Na terenie osiedla Maślice we Wrocławiu przy ul. Potokowej, na sprzedaż działka budowlana z MPZP, przeznaczona pod zabudowę budynkiem niskim jednorodzinnym lub bliźniaczym.
Działka z dostępem do uzbrojenia miejskiego, położona w odległości około 200 metrów od rzeki Odry.
Podana cena 360 tys zł jest ceną netto.

MPZP dla działki : § 27

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13MN ustala się
następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) uzupełniające:

a) pracownie artystyczne,
b) biura,
c) usługi drobne,
d) poradnie medyczne,
e) obiekty lecznictwa zwierząt,
f) obiekty do parkowania,
g) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące
ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:

1) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako
wolno stojące lub bliźniacze;

2) co najmniej 50 % powierzchni działki budowlanej domu mieszkalnego
jednorodzinnego należy przeznaczyć na zieleń.
17) usługi drobne - należy przez to rozumieć punkty usług szewskich,
krawieckich, rymarskich, fotograficznych, introligatorskich,
poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich,
kosmetycznych, zegarmistrzowskich, pogrzebowych, ślusarskich,
stolarskich, punkty napraw artykułów użytku osobistego i użytku
domowego, studia wizażu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria,
gabinety masażu, pralnie, punkty wynajmu i wypożyczania przedmiotów
ruchomych, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej
kategorii przeznaczenia terenu;
ozdział 2
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 5

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenów:

1) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych
jednorodzinnych nie może być większa niż trzy, przy czym trzecią
kondygnację dopuszcza się wyłącznie w formie poddasza;

2) wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie może być
większa niż 14 m, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;

3) na terenach, dla których przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, wysokość budynków mieszkalnych
wielorodzinnych nie może być większa niż 14 m;

Kontakt BN Novena s.c Wrocław tel. 519 186 406.

Prezentujemy tylko sprawdzone oferty.

Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości.
Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 1 Kodeksu Cywilnego.


Oferta wysłana z systemu LocumNet Online.

Szczegóły

Numer oferty 4952508728980092
Typ oferty Grunty - działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 360 000 PLN
Cena za m2 521 PLN
Powierzchnia 691 m2
Miejscowość Wrocław
Dzielnica Fabryczna
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat Wrocław m.
Gmina Wrocław M.