Karta Oferty MLS Polska2021-08-10T11:12:51+02:00

Grunty - działka budowlana, 2 017 m2, Wrocław

Grunty - działka budowlana na sprzedaż, Wrocław, Psie Pole

Cena: 403 400 PLN

200 PLN/m2

Grzegorz Betka
21088
Telefon: 519-186-406
grzegorz@novena.pl

Opis

We Wrocławiu na osiedlu Kowale przy ul. Lechitów, działka nr 53/1 o powierzchni 2017m2.
Teren objęty MPZP, płaska, nieogrodzona, bez uzbrojenia, wjazd z ulicy Lechitów.

Przeznaczenie w planie pod handel detaliczny małopowierzchniowy A - należy przez to rozumieć :
obiekty służące sprzedaży detalicznej, przystosowane do
przyjmowania klientów, o powierzchni sprzedaży nie większej niż
400 m2 , oraz punkty sprzedaży zakładów, gier losowych oraz
loteryjnych i zakładów sportowych, wraz z obiektami
towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia
terenu, z wyłączeniem stacji paliw;
3) gastronomia - należy przez to rozumieć restauracje, bary,
kawiarnie, w tym kawiarnie internetowe, cukiernie, koktajl-bary,
winiarnie, puby, stołówki, obiekty służące działalności
kateringowej, a także obiekty do nich podobne, nienależące do
innej kategorii przeznaczenia terenu;
4) rozrywka - należy przez to rozumieć dyskoteki, kluby, w tym kluby
muzyczne, sale taneczne, kasyna i salony gier, kręgielnie, sale
bilardowe, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do
nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia
terenu;
5) pracownie artystyczne - należy przez to rozumieć pomieszczenia
lub budynki wyspecjalizowane do potrzeb tworzenia utworów
artystycznych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do
innej kategorii przeznaczenia terenu;
6) obiekty hotelowe - należy przez to rozumieć budynki niemieszkalne
zakwaterowania turystycznego, w tym hotele, motele, pensjonaty,
domy wycieczkowe, gospody, schroniska, w tym schroniska
młodzieżowe, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do
nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia
terenu;
7) pola biwakowe;
8) usługi drobne - należy przez to rozumieć obiekty usług szewskich,
krawieckich, rymarskich, fotograficznych, introligatorskich,
poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich,
kosmetycznych, zegarmistrzowskich, pogrzebowych, ślusarskich,
stolarskich, obiekty napraw artykułów użytku osobistego i użytku
domowego, konserwacji i naprawy sprzętu i wyposażenia biurowego,
studia wizażu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, gabinety
masażu, gabinety wróżek i astrologów, pralnie, obiekty wynajmu i
wypożyczania przedmiotów ruchomych, a także obiekty do nich
podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
9) obiekty kształcenia dodatkowego - należy przez to rozumieć
obiekty, w których prowadzone jest kształcenie dodatkowe lub
uzupełniające, w tym kursy i szkolenia oraz działalność
wspomagająca proces nauczania, wraz z obiektami towarzyszącymi, a
także obiekty do nich podobne, w tym szkoły, nienależące do innej
kategorii przeznaczenia terenu;

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania
zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od
poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być
większy niż:
a) 10 m dla budynków o kącie nachylenia połaci dachowej mniejszym
niż 30°,
b) 12 m dla budynków o kącie nachylenia połaci dachowej równym
lub większym niż 30°;
2) wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem, mierzony od poziomu
terenu przy budowli do jej najwyższego punktu, nie może być
większy niż 10 m;

Kontakt BN Novena tel. 519 186 406.

Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości.
Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Szczegóły

Numer oferty 4952508724110092
Typ oferty Grunty - działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 403 400 PLN
Cena za m2 200 PLN
Powierzchnia 2 017 m2
Miejscowość Wrocław
Dzielnica Psie Pole
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat Wrocław m.
Gmina Wrocław M.