Stanowice, osiedle, w sąsiedztwie nowej zabudowy

Działka budowlana na sprzedaż, Stanowice

620 920 PLN

215 PLN/m2

Opis

Działka budowlana o pow. 2888 m.kw. położona w miejscowości Stanowice gm. Oława. Działka znajduje się w sąsiedztwie nowo powstającej zabudowy oraz działek rolnych. 
Działka przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania pod zabudowę, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:
1.6 MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.6MN, ustala się następujące przeznaczenie:1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;2) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - wyłącznie w budynkach do 4 mieszkań, zabudowa usługowa nieuciążliwa, infrastruktura techniczna, infrastruktura drogowa;3) dopuszcza się usługi nieuciążliwe zlokalizowane wyłącznie w wydzielonych lokalach użytkowych o powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego.2. Dla terenów, o których mowa wyżej, obowiązują następujące wskaźniki zagospodarowania terenu oraz parametry i zasady kształtowania zabudowy, z zastrzeżeniem rozdziału 6:1) intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,05 - 0,75;2) maksymalny wskaźnik zabudowy działki budowlanej: 0,30;3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej: pod nową zabudowę (projektowaną) - 25%; z istniejącą zabudową - 10%;4) dach: stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy, dwuspadowy; dla wolno stojących budynków gospodarczych i garaży (nie połączonych z budynkiem mieszkalnym), nie przekraczających w obrębie działki budowlanej 40 m² powierzchni zabudowy, dopuszcza się dach płaski bądź pulpitowy;5) kąt nachylenia połaci:a) dachu stromego dwuspadowego na terenach  1.6MN: od 38° do 45°, dachu pulpitowego: od 12° do 45°;
6) maksymalna wysokość kalenicy: 9 m;7) maksymalna wysokość elewacji wolno stojącego budynku gospodarczego i garażu: z dachem płaskim: 3 m, z dachem pulpitowym: 4,5 m;8) maksymalna szerokość elewacji wzdłuż frontu działki: budynku usytuowanego kalenicowo: 18 m, budynku usytuowanego szczytowo: 9 m;9) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 3. Dla terenów obowiązują dodatkowo, zasady ochrony środowiska kulturowego w obszarze strefy `K` ochrony krajobrazu kulturowego, oraz zasady ochrony zabytków nieruchomych ujętych w wykazie zabytków nieruchomych.
4. MU - zabudowa mieszkaniowa oraz uslugowo-gospodarcza.
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 4 MU  ustala się następujące przeznaczenie:1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usługowo-gospodarczej;2) przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna, infrastruktura drogowa, zieleń urządzona;3) dopuszcza się na oddzielnych działkach budowlanych zabudowę mieszkaniową, zabudowę usługową, zabudowę usługowo-mieszkaniową oraz zabudowę zagrodową.Dla terenów, o których mowa wyżej, obowiązują następujące wskaźniki zagospodarowania terenu oraz parametry i zasady kształtowania zabudowy, z zastrzeżeniem rozdziału 6:1) intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,05 - 0,90;2) maksymalny wskaźnik zabudowy działki budowlanej: 0,40;3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej: 25%;4) dach: stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy, dwuspadowy; dla budynków gospodarczych i garaży dopuszcza się dach płaski lub pulpitowy;5) powierzchnia zabudowy budynków gospodarczych i garażowych z dachem pulpitowym lub płaskim nie może przekroczyć 15% powierzchni zabudowy wszystkich budynków w obrębie działki budowlanej;6) kąt nachylenia połaci dachu stromego dwuspadowego: od 38° do 45°; kąt nachylenia połaci dachu pulpitowego: od 12° do 45°;7) maksymalna wysokość kalenicy: 9 m; budynków zabytkowych: istniejąca do zachowania;8) maksymalna wysokość elewacji budynku z dachem z dachem pulpitowym: 4,5 m;9) maksymalna wysokość elewacji budynku z dachem płaskim: 3,5 m;10) maksymalna szerokość elewacji wzdłuż frontu działki: budynku usytuowanego kalenicowo: 18 m, budynku usytuowanego szczytowo: 9 m; budynki istniejące: do zachowania;11) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, .Dla terenów obowiązują dodatkowo, zasady ochrony środowiska kulturowego w obszarze strefy `B` ochrony konserwatorskiej oraz zasady ochrony zabytków nieruchomych ujętych w wykazie zabytków nieruchomych.
Dojazd do działki drogą nieutwardzoną. Media: woda 80 m od działki, prąd przy działce ( bez przyłączy), kanalizacja przy działce ( bez przyłącza).
Działka o regularnym kształcie prostokąta o wymiarach 27x106 m.
Działka znajduje się w granicach stref ochrony sanitarnej cmientarza - 50 m i 150 m

Zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania gmina zaplanowała dodatkową drogę dojazdową wewnętrzną, co w przyszłości daje możliwość podziału na dwie działki.   Komunikacja odbywa się drogami KDD - drogi publiczne- dojazdowe.
Działka sprzedawana w całości.
Cena działki 215 PLN/ m.kw..

Zamieszczone na naszej stronie internetowej oferty nie stanowią ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, mają tylko charakter informacyjny.
---
Polecam Magdalena Milc (lic.4543) 608 633 437


Oferta nr 20500934 wysłana z systemu LocumNet Online

Szczegóły

Numer oferty 20500934
Typ oferty Działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 620 920 PLN
Cena za m2 215 PLN
Powierzchnia 2 888 m2
Miejscowość Stanowice
Ulica/Osiedle Stanowice, budowlana, osiedle
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat oławski
Gmina Oława (gw)
Własność własność
Dojazd polna
Kształt działki prostokat
Położony w na przedmieściach
Magdalena Milc
nr licencji: 4543
608633437
biuro@m-home.pl