Mieszkaniówka oraz usługi Marszowice

Działka budowlana na sprzedaż, Wrocław, Fabryczna

1 850 000 PLN

300 PLN/m2

Opis

Polecam dużą działkę o powierzchni 6165 m2 na Marszowicach przy ul. Wilkszyńskiej we Wrocławiu (zachodnia część Wrocławia). Idealna działka dla dewelopera ! Bardzo atrakcyjna lokalizacja. 
W pobliżu piękne tereny zielone, blisko natury. Cicha spokojna okolica, mikroklimat.  Przystanek autobusowy w okolicy.
Działka znajduje się w drugiej linii zabudowy. Nowo powstałe osiedla domków jednorodzinnych w sąsiedztwie. 
Media :prąd, woda, kanalizacja w planie.
Nieruchomość  znajduje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z symbolem 2MN -zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (plan nr 729) oraz usługi.
§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MN ustala się przeznaczenie:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ;
2) usługi towarzyszące, z zastrzeżeniem ust. 2 ;
3) infrastruktura drogowa;
4) obiekty infrastruktury techniczne 

2. W grupie kategorii przeznaczenia usługi towarzyszące, w ramach przeznaczenia:
1) poradnie medyczne - dopuszcza się wyłącznie gabinety lekarskie i gabinety paramedyczne;
2) edukacja - dopuszcza się wyłącznie przedszkola.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania
zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) usługi towarzyszące dopuszcza się wyłącznie jako lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych;
2) w lokalach użytkowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dopuszcza się wyłącznie usługi
towarzyszące;
3) dla przeznaczeń terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, obiekty opieki nad dzieckiem i edukacja,
w budynkach obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych, które zapewniają w nich właściwe warunki
akustyczne;
4) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące;
5) geometria dachu dwuspadowa lub wielospadowa;
6) kąt nachylenia połaci dachowych nie może być większy niż 45° i nie mniejszy niż 30°;
7) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budynku lub
budowli do:
a) najwyżej położonej kalenicy nie może być większy niż 9,5 m,
b) najniższego punktu pokrycia dachu, górnej krawędzi gzymsu wieńczącego nie może być większy niż
4,5 m;
8) liczba kondygnacji nadziemnych nie może być większa niż 2;
9) odległość między budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi nie może być mniejsza niż 8 m;
10) budynek mieszkalny jednorodzinny dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni
nie mniejszej niż 1000 m2, z zastrzeżeniem pkt 11;
11) w wydzieleniu wewnętrznym (A) budynek mieszkalny jednorodzinny dopuszcza się wyłącznie na działce
budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 750 m2;
12) w strefie zieleni, wyznaczonej na rysunku planu:
a) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną wegetację, retencję wód opadowych
lub woda powierzchniowa musi stanowić co najmniej 75% powierzchni tej strefy w ramach działki
budowlanej,
b) nie dopuszcza się obiektów do parkowania;
13) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może
przekroczyć wartości 0,4;
14) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż  20%;
15) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 60% powierzchni działki
budowlanej;
16) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną wegetację, retencję wód opadowych
lub woda powierzchniowa musi stanowić co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej;
17) zieleń wysoka musi stanowić co najmniej 25% powierzchni działki budowlanej.
4. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od terenu 2KDW, 3KDW, 6KDW
i 2MN-U.
Zapraszam na prezentację.
BERNACKA BN Izabela Balicka-Więcaszek tel. +48 504 221 515

Tylko u nas w biurze!
W ramach naszej usługi zapewniamy profesjonalną pomoc i obsługę prawną transakcji!
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, lecz mają jedynie charakter informacyjny. Zdjęcia i opisy użyte w tej prezentacji stanowią własność w świetle prawa autorskiego.Oferta nr 19000346 wysłana z systemu LocumNet Online

Szczegóły

Numer oferty 19000346
Typ oferty Działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 1 850 000 PLN
Cena za m2 300 PLN
Powierzchnia 6 165 m2
Miejscowość Wrocław
Dzielnica Fabryczna
Ulica/Osiedle Wilkszyńska
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat Wrocław m.
Gmina Wrocław M.
Własność własność
Kształt działki prostokat
Izabela Balicka-Więcaszek
nr licencji: 28676
504221515
nieruchomosci1@bernacka.pl