Działka usługowa, 18 500 m2, Fałkowo

Działka usługowa na sprzedaż, Fałkowo

2 775 000 PLN

150 PLN/m2

Opis

Na sprzedaż grunt w Fałkowie przeznaczony pod AG o powierzchni 1.85 ha dz nr 320 i 321. Działki objęte są miejscowym MPZP - Uchwała nr XXXVIII/447/2010 Rady Gminy Łubowo z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej w Fałkowie.
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenu U zgodnie z zapisami MPZP. ustalono:
a) lokalizację zabudowy wolno stojącej, zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,
b) lokalizację budynku usługowego na działce budowlanej,
c) zakaz wydzielenia części mieszkalnych w lokalizowanych budynkach,
d) zakaz lokalizacji zabudowy z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
e) maksymalną powierzchnię zabudowy - 35% powierzchni działki budowlanej,
f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej w wielkości 40%,
g) wysokość budynku do 10,0m,
h) wysokość innych obiektów budowlanych dopuszczonych ustaleniami tego planu o wysokości równej i większej niż 50m n.p.t należy każdorazowo zgłaszać do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP - przed wydaniem pozwolenia na ich budowę,
i) geometria dachu - dach płaski.
Na działkach dopuszcza się:
2) dopuszcza się:
a) lokalizację
- zakładów wytwórczych,
- składów i magazynów,
- budynków garażowych,
- obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
do 300 m2;
- wiat
b) podział na działki budowlane przy zachowaniu zasad podziału określonych w planie,
c) wydzielenie nowych działek pod infrastrukturę techniczną,
d) wydzielenie dróg wewnętrznych o minimalnej szerokości 10m.
Działki położone w bardzo atrakcyjnym miejscu - w bezpośrednim sąsiedztwie zjazdu z trasy S-5 oraz nowo powstającej Strefy Ekonomicznej w Fałkowie Polecam!
Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu KC.


Oferta nr 1173690880 wysłana z systemu LocumNet Online

Szczegóły

Numer oferty 1173690880
Typ oferty Działka usługowa
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 2 775 000 PLN
Cena za m2 150 PLN
Powierzchnia 18 500 m2
Miejscowość Fałkowo
Ulica/Osiedle Fałkowo
Województwo WIELKOPOLSKIE
Powiat gnieźnieński
Gmina Łubowo
Własność własność
Dojazd asfaltowa/kostka
Kształt działki trójkąt