Działka usługowa, 10 800 m2, Błonie

Działka usługowa na sprzedaż, Błonie

2 499 000 PLN

231 PLN/m2

Opis

Działka usługowo-produkcyjna nr 35/1  w miejscowości Kopytów przy ul. Powstańców, gmina Błonie,
Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr 123/XV/2000 z dnia 29 grudnia 2000r.
Teren U - tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej

1. LOKALIZACJA:
Miejscowość Kopytów znajduje się na zachód od Warszawy na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 92 (Moskwa - Berlin) z drogą nr 579 - łączącą trasę katowicką z trasą gdańską. Odległość od centrum Warszawy - ok 25 km.
Jest to bardzo intensywnie rozwijający się obszar, na którym swoje siedziby i magazyny lokują duże międzynarodowe firmy. Tylko 2 kilometry dzielą granice gminy Błonie od węzła `Tłuste` autostrady A2. Dynamicznie rozwija się handel oraz sektor usługowy, istnieją duże bazy logistyczne i zakłady produkcyjne. Wspaniała lokalizacja stanowi o atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów.
W najbliższym otoczeniu działki swoją lokalizację ma wiele firm usługo-produkcyjnych: m.in. DTW Logistics, VESTA Polska, Nagel Polska, Dawtona, thyssenkrupp Materials Poland.
2. PRZEZNACZENIE TERENU
Powierzchnia działki - 1,08ha = 10 800 m2
Teren inwestycyjny obejmujący działkę nr 35/1, zgodnie z ewidencją składa się w nieużytków, sadów, gruntów rolnych (z możliwością przekształcenia). Zgodnie z zapisami mpzp teren inwestycyjny przeznaczony jest pod zabudowę usługowo-produkcyjną. Obecnie teren działki jest niezabudowany.
3. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr 123/XV/2000 z dnia 29 grudnia 2000r.
Teren U - tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej oznaczone na rysunku planu symbolem U:
przeznaczenie podstawowe - nieuciążliwa działalność gospodarcza o wielofunkcyjnym przeznaczeniu: magazyny, usługi, handel hurtowy, produkcja,
przeznaczenie uzupełniające - urządzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony środowiska, obiekty i urządzenia niezbędne, ze względów technologicznych, socjalnych, przeciwpożarowych dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych.
Wskaźniki z mpzp:
powierzchnia zabudowy - plan miejscowy nie ustala maksymalnej dopuszczalnej powierzchni zabudowy. Jedynymi obostrzeniami kształtującymi wielkość zabudowy jest nieprzekraczalna linia zabudowy odsunięta 30m od granicy drogi oraz postulowane linie zabudowy (czyli najmniejsza zalecania w planie odległość budynków od linii rozgraniczających drogę) odsunięte 60m od granicy działki drogowej. Istnieje możliwość lokalizacji palcu manewrowego lub parkingów w pasie pomiędzy drogą i projektowaną zabudową;
powierzchnia biologicznie czynna - min 10%;
maksymalna wysokość projektowanej zabudowy - do 20,0m, a masztów oświetleniowych i telekomunikacyjnych do 25,0m.
4. INFRASTRUKTURA
Działka posiada wszystkie niezbędne media (sieć wodociągowa, elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej, gazowa).
Przez działkę przechodzi sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia - zgodnie z zapisami w mpzp dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz przełożenie istniejącej infrastruktury w granicach działki zgodnie z warunkami gestora sieci.
5. UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI
Teren prawie płaski z lekkim nachyleniem w kierunku północno- wschodnim. Rzędne terenu wahają się między 87,1 a 88,2mnpm.
6. DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ
Działka bezpośrednio sąsiaduje z działka drogową - droga krajowa nr 92 - ul. Powstańców.
Zapraszamy 519 069 506


Oferta nr 11070601 wysłana z systemu LocumNet Online

Szczegóły

Numer oferty 11070601
Typ oferty Działka usługowa
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 2 499 000 PLN
Cena za m2 231 PLN
Powierzchnia 10 800 m2
Miejscowość Błonie
Ulica/Osiedle Powstańców
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat warszawski zachodni
Gmina Błonie
Własność własność
Dojazd asfaltowa/kostka
Ogrodzenie brak
Szerokość frontu 51.00 m
Kształt działki prostokat
Położony w poza zabudową zwartą