Karta Oferty MLS Polska2021-08-10T11:12:51+02:00

Grunty - działka budowlana, 1 041 m2, Ujazd Górny

Grunty - działka budowlana na sprzedaż, Ujazd Górny

Cena: 79 900 PLN

77 PLN/m2

Małgorzata Uliasz
21088
Telefon: 519 186 410
malgorzata.u@novena.pl

Opis

KONTAKT : NOVENA Nieruchomości, Małgorzata Uliasz.
Od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 do 18.00.

Oferta WYŁĄCZNIE w naszym biurze. ZAPRASZAMY!

Nieruchomość położona w Ujeździe Górnym. W środku wsi, wśród zabudowy jednorodzinnej.

Działka ma powierzchnię 1041 m2 i jest zbliżona kształtem do kwadratu.
Podstawa ma szerokość ok. 36 metrów, głębokość wynosi około 30 metrów.
Media w drodze przy działce. Działka oznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem II.MNU/6.
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem II.MNU/6 ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, przeznaczenie uzupełniające: rzemiosło nieuciążliwe, zieleń urządzona.
Zasady, warunki i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu to budynki mieszkalne jednorodzinne wolno stojące, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, budynki usługowe wolno stojące lub wbudowane w budynek mieszkalny, dopuszczalne obiekty towarzyszące wolno stojące o architekturze dostosowanej do budynku przeznaczenia podstawowego lub w połączeniu z budynkiem przeznaczenia podstawowego, dopuszczalne obiekty małej architektury, altany, zadaszenia itp.
Maksymalna wysokość zabudowy przeznaczenia podstawowego -12 m.
Maksymalna ilość nadziemnych kondygnacji zabudowy przeznaczenia podstawowego to 3, w tym ostatnia jako kondygnacja poddaszowa.
Maksymalna wysokość zabudowy przeznaczenia uzupełniającego i obiektów towarzyszących - 9 m.
Maksymalna ilość nadziemnych kondygnacji zabudowy przeznaczenia uzupełniającego i obiektów towarzyszących - 2, w tym ostatnia jako kondygnacja poddaszowa.
Maksymalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej - 40%, natomiast minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej - 55%.
Dla obiektów lokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej `B` - dachy symetryczne, dwuspadowe, naczółkowe, o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 38° z dopuszczeniem wzbogacenia formy dachu poprzez wprowadzenie: świetlików, lukarn itp., z dopuszczeniem dla obiektów towarzyszących: dachy jednospadowe, płaskie tj. o spadkach w granicach 2-150. M -

ZAPRASZAM DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ!
NOVENA

Razem z Właścicielami nieruchomości, które mamy w swojej ofercie, zwracamy się z prośbą o uszanowanie prywatności i nie przyjeżdżanie na miejsce bez zapowiedzi.

Prezentujemy tylko sprawdzone oferty.
Pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości.
Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Szczegóły

Numer oferty 4952508727860092
Typ oferty Grunty - działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 79 900 PLN
Cena za m2 77 PLN
Powierzchnia 1 041 m2
Miejscowość Ujazd Górny
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat średzki
Gmina Udanin