Karta Oferty MLS Polska2021-08-10T11:12:51+02:00

Grunty - działka usługowa, 1 350 m2, Wrocław

Grunty - działka usługowa na sprzedaż, Wrocław, Krzyki

Cena: 607 500 PLN

450 PLN/m2

Grzegorz Betka
21088
Telefon: 519-186-406
grzegorz@novena.pl

Opis

Na terenie Wrocławia Krzyki przy ulicy Opolskiej ( trasa wylotowa w kierunku na Oławę, Brzeg, Opole), działka oznaczona na planie podziału jako dz nr 34/2-b, teren z MPZP - AG 4, przeznaczona pod usługi, handel, nieuciążliwą produkcję przemysłową.
Działka bezpośrednio granicząca z ulicą Opolską.
Teren nieogrodzony, płaski, bez istniejącej na gruncie zabudowy.
Przyłącza przebiegają równolegle do działki w ulicy Opolskiej.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4AG ustala się
następujące przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) usługi 1,
b) aktywność gospodarcza,
c) obrona cywilna,
d) policja i służby ochrony,
e) straż pożarna,
f) kryte urządzenia sportowe;

2) uzupełniające:
a) usługi 2,
b) mieszkania towarzyszące,
c) skwery,
d) wody powierzchniowe,
e) infrastruktura drogowa,
f) urządzenia infrastruktury technicznej,
g) wytwarzanie energii cieplnej,
h) główne punkty zasilania w energię elektryczną.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące
ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od
średniego poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego
punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 20 m;

2) co najmniej 15 % powierzchni działki budowlanej lub terenu należy
przeznaczyć na zieleń;

3) obowiązuje osłonięcie otwartych placów składowych od strony
terenu 5KDZ.

3. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie
od terenów 5KDZ, 7KDD oraz 10KDT/A poprzez teren wydzielenia
wewnętrznego A, wyznaczony na rysunku planu.


Kontakt BN Novena s.c. tel 519 186 406.

Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości.
Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Szczegóły

Numer oferty 4952508727710092
Typ oferty Grunty - działka usługowa
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 607 500 PLN
Cena za m2 450 PLN
Powierzchnia 1 350 m2
Miejscowość Wrocław
Dzielnica Krzyki
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat Wrocław m.
Gmina Wrocław M.