Karta Oferty MLS Polska2021-08-10T11:12:51+02:00

Grunty - działka usługowa, 7 068 m2, Wrocław

Grunty - działka usługowa na sprzedaż, Wrocław, Krzyki

Cena: 2 473 800 PLN

350 PLN/m2

Grzegorz Betka
21088
Telefon: 519-186-406
grzegorz@novena.pl

Opis

Działka przy ul. Tyskiej we Wrocławiu, przeznaczona w Miejscowym Planie :
§ 29.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12U
ustala się przeznaczenie:

1) usługi 1;
2) obiekty hotelowe;
3) obiekty szpitalne;
4) kempingi
5) pracownie medyczne;
6) obiekty opieki nad dzieckiem;
7) obiekty pomocy społecznej;
8) edukacja;
9) obiekty kształcenia dodatkowego;
10) obiekty naukowe i badawcze;
11) widowiskowe obiekty kultury;
12) wystawy i ekspozycje;
13) obiekty kongresowe i konferencyjne;
14) obiekty wystawienniczo-targowe;
15) obiekty ratownictwa medycznego;
16) obiekty imprez plenerowych;
17) hotele dla zwierząt;
18) produkcja drobna;
19) terenowe urządzenia sportowe;
20) kryte urządzenia sportowe;
21) wytwarzanie energii cieplnej;
22) skwery;
23) zbieranie odpadów, z zastrzeżeniem ust. 2;
24) infrastruktura drogowa;
25) obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia zbieranie odpadów dopuszcza się
wyłącznie punkty zbiórki i skupu odpadów.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące
ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:

1) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od
poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu
pokrycia dachu, nie może być większy niż 16 m;
2) wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem posadowionej na
terenie, mierzony od poziomu terenu przy budowli do jej
najwyższego punktu, nie może być większy niż 20 m;
3) powierzchnia użytkowa obiektu dla przeznaczenia produkcja drobna
nie może być większa niż 300 m2;
4) punkty zbiórki i skupu odpadów dopuszcza się wyłącznie jako
obiekty wbudowane w budynek;
5) obowiązuje pas zieleni ochronnej o szerokości nie mniejszej niż
5 m od strony terenu 8MW-U;
6) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie
może być większy niż 50%;
7) wartość wskaźnika intensywności zabudowy nie może być większa niż
2,5;
8) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co
najmniej 20% powierzchni działki budowlanej.

Kontakt BN Novena sc tel 519 186 406.

Prezentujemy tylko sprawdzone oferty.
Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości.
Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Szczegóły

Numer oferty 4952508725910092
Typ oferty Grunty - działka usługowa
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 2 473 800 PLN
Cena za m2 350 PLN
Powierzchnia 7 068 m2
Miejscowość Wrocław
Dzielnica Krzyki
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat Wrocław m.
Gmina Wrocław M.