Grunty - działka budowlana, 1 280 m2, Luboń

Grunty - działka budowlana na sprzedaż, Luboń

Cena: 281 600 PLN

220 PLN/m2

Arleta Palmowska
2543
Telefon: 789 344 024
nieruchomosci3@kusnierska.pl

Opis

Oferuję do sprzedaży w Luboniu przy ulicy Nowiny, działkę budowlaną o powierzchni 1280m2.
Zgodnie z planem dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od 1MN do 12MN ustala się:
1) projektowane działki pod budynki mieszkalne wolnostojące rezydencjonalne o minimalnej
powierzchni 2000 m2 przy minimalnej szerokości frontu 30 m, za wyjątkiem wydanych
juŜ decyzji podziałowych i decyzji o warunkach zabudowy;
2) dopuszczenie lokalizowania wyłącznie jednego budynku mieszkalnego i gospodarczo garażowego
na działce;
3) dopuszczenie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i rozbiórki budynków
zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi;
4) dla budynku mieszkalnego:
a) do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uŜytkowe,
b) dach płaski lub dach stromy o nachyleniu 35o do 45o,
c) maksymalną wysokość: 10,0 m dla dachów stromych lub 8,0 m dla dachów płaskich;
5) dla budynku gospodarczo-garaŜowego:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy 60,0 m2,
b) dach płaski lub dach stromy o nachyleniu od 25o do 45o,
c) maksymalną wysokość do 5,0 m dla budynku o dachu stromym, do 3,0 m dla budynku
o dachu płaskim
d) dopuszczenie łączenia z budynkiem mieszkalnym,
e) zakaz budowy garaŜu dla samochodów powyŜej 3,5 t;
6) lokalizacje budynków zgodnie z naniesionym na rysunku planu obowiązującymi i nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy;
7) łączną powierzchnię zabudowy nie przekraczającą 30% powierzchni działki;
8) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną 40%;
9) nakaz zapewnienia na poszczególnych działkach dwóch miejsc postojowych dla samochodów,
oprócz garażu.

Działka nieogrodzona, nie zadrzewiona.

Cena; 220zł/m2

Kontakt: Arleta Palmowska 789 344 024

Szczegóły

Numer oferty 25600260
Typ oferty Grunty - działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 281 600 PLN
Cena za m2 220 PLN
Powierzchnia 1 280 m2
Miejscowość Luboń
Województwo WIELKOPOLSKIE
Powiat poznański
Gmina Luboń