Karta Oferty MLS Polska2021-08-10T11:12:51+02:00

Grunty - działka budowlana, 1 067 m2, Mikorzyce

Grunty - działka budowlana na sprzedaż, Mikorzyce

Cena: 123 000 PLN

115 PLN/m2

Magdalena Milc
4543
Telefon: 608633437
biuro@m-home.pl

Opis

Do sprzedania jedna z kompleksu 4 działek budowlanych o łącznej powierzchni 4165 m.kw. Działka o pow. 1067 m.kw. położona w miejscowości Mikorzyce w powiecie wołowskim.

W ofercie również działki o pow. 990 m.kw., 1033 m.kw., 1077 m.kw.
Działki przeznaczone w planie zagospodarowania pod:
- przeznaczenie podstawowe- tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej.
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele zabudowy mieszkaniowej, agroturystycznej oraz usług towarzyszących, zgodnie
z obowiązującymi przepisami szczególnymi;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi nie wymagające wielokrotnego w ciągu doby (ponad 2 kursy) i uciążliwego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego,
b) urządzenia towarzyszące,
c) zieleń urządzona;
3) zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych,stwarzających zagrożenie lub uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego;
4) ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
a) dla działek, gdzie nie są wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi,
b) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków mieszkalnych na dwie kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe - maksymalna wysokość budynku od poziomu gruntu do kalenicy dachu
na 12 m,
c) obowiązuje stosowanie w remontowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30 - 45°. Dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie
w budynkach usługowych, garażowych, gospodarczych lub towarzyszących,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 40% powierzchni działki,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% powierzchni działki.
f) obowiązuje maksymalna wysokość noworealizowanych ogrodzeń od dróg publicznych i terenów publicznych do 1,8 m. Ustala się maksymalny udział ogrodzenia pełnego izolującego optycznie na 35 % powierzchni ogrodzenia,
g) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź żywopłotów,
h) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo.
Działki o regularnych kształtach położone w malowniczym miejscu w sąsiedztwie lasów.

Dojazd do działek drogą gruntową.
Media: prąd, woda.


Cena za działkę brutto 123 000 PLN

Sprzedający może wystawić fakturę Vat.

Zamieszczone na naszej stronie internetowej oferty nie stanowią ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, mają tylko charakter informacyjny.

---

Polecam Magdalena Milc (lic.4543) 608 633 437 biuro@m-home.pl

Szczegóły

Numer oferty 15350934
Typ oferty Grunty - działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 123 000 PLN
Cena za m2 115 PLN
Powierzchnia 1 067 m2
Miejscowość Mikorzyce
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat wołowski
Gmina Wołów