Karta Oferty MLS Polska2021-08-10T11:12:51+02:00

Grunty - działka inwestycyjna, 16 883 m2

Grunty - działka inwestycyjna na sprzedaż,

Cena: 999 999 PLN

59 PLN/m2

Karolina Winiarska
24507
Tel.kom.: 737403024
Telefon: 737 403 024
nieruchomosci@bernacka.pl

Opis

Polecam: Grunt inwestycyjny o pow. 1,68 ha przy ul. Lutyńskiej ( Leśnica- osiedle Żar) w zachodniej części Wrocławia.

Plan zagospodarowania przestrzennego w trakcie uchwalania. Termin uchwalenia koniec roku 2021 .

Symbol 21MN
§ 34. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 21MN ustala się przeznaczenie:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) usługi towarzyszące, z zastrzeżeniem ust. 2;
3) obiekty do parkowania;
4) obiekty infrastruktury technicznej.
2. W ramach przeznaczenia:
1) usługi drobne - nie dopuszcza się usług rymarskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich;
2) poradnie medyczne - dopuszcza się wyłącznie gabinety lekarskie oraz gabinety paramedyczne;
3) edukacja - nie dopuszcza się szkół.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące
ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) usługi towarzyszące dopuszcza się wyłącznie jako lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych;
2) w lokalach użytkowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dopuszcza się wyłącznie
usługi towarzyszące;
3) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące;
4) dla przeznaczeń terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, obiekty opieki nad dzieckiem i
edukacja obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych w budynkach, które zapewniają w nich
właściwe warunki akustyczne;
5) budynek mieszkalny jednorodzinny dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o
powierzchni nie mniejszej niż 1000 m
6) wymiar pionowy budynku, mierzony od poziomu terenu przy budynku lub budowli do
najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 9 m;
7) połacie dachowe dopuszcza się wyłącznie o kącie nachylenia nie mniejszym niż 30° i nie
większym niż 60°;
8) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 40%;
9) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie
może być większa niż 1,1;
10) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 40% powierzchni działki
budowlanej;
11) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną wegetację, retencję wód
opadowych lub woda powierzchniowa musi stanowić co najmniej 15% powierzchni działki
budowlanej;
12) w strefie zieleni, wyznaczonej na rysunku planu:
a) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną wegetację, retencję wód
opadowych lub woda powierzchniowa musi stanowić co najmniej 60% powierzchni tej
strefy,
b) obiekty do parkowania dopuszcza się wyłącznie jako parkingi terenowe otwarte oraz
parkingi dla rowerów

Możliwość wydzielenia 10-12 działek budowlanych. Nieruchomość idealna dla Inwestora.

Bardzo dobra lokalizacja z potencjałem, przy drodze asfaltowej, w pobliżu las.

Oferta dotyczy działki nr 5/2 .

Media: woda, prąd, możliwość podciągnięcia gazu.

Polecam i zapraszam na prezentację.
BERNACKA BN Karolina Winiarska tel. 737 403 024.
W ramach naszej usługi zapewniamy profesjonalną pomoc i obsługę prawną transakcji!
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, lecz mają jedynie charakter informacyjny. Zdjęcia i opisy użyte w tej prezentacji stanowią własność w świetle prawa autorskiego.

Szczegóły

Numer oferty 14860346
Typ oferty Grunty - działka inwestycyjna
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 999 999 PLN
Cena za m2 59 PLN
Powierzchnia 16 883 m2
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat Wrocław m.
Gmina Wrocław M.