Karta Oferty MLS Polska2021-08-10T11:12:51+02:00

Grunty - działka budowlana, 2 243 m2, Wrocław

Grunty - działka budowlana na sprzedaż, Wrocław, Fabryczna

Cena: 365 000 PLN

163 PLN/m2

Karolina Winiarska
24507
Tel.kom.: 737403024
Telefon: 737 403 024
nieruchomosci@bernacka.pl

Opis

Polecam przepięknie położone 2 działki budowlane we Wrocławiu, obręb Ratyń (zachodnia część Wrocławia).
Działka nr 5/1 o powierzchni 968 m2, działka nr 5/2 o powierzchni 1275m2 łącznie 2243m2.
Działki objęte Planem Miejscowym z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - symbol 1MN/28
Link do uchwały :https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/59985/

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MN łamane
przez numery porządkowe od 1 do 38 ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) uzupełniające:

a) pracownie artystyczne,
b) biura,
c) place zabaw,
d) terenowe urządzenia sportowe,
e) wody powierzchniowe,
f) drogi wewnętrzne, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2,
g) obiekty do parkowania,
h) urządzenia infrastruktury technicznej.


2. Ustala się następujące warunki i zasady lokalizacji obiektów:

1) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako
wolno stojące;

2) drogi wewnętrzne dopuszcza się wyłącznie na terenie oznaczonym na
rysunku planu symbolem 1MN/28;

3) obiekty o przeznaczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i
b, dopuszcza się wyłącznie w formie obiektu wbudowanego w budynek
mieszkalny jednorodzinny;

4) powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniach, o którym mowa w
ust. 1 pkt 2 lit. a i b, nie może być większa niż 100 m2;

5) obiekty o przeznaczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c-
h dopuszcza się wyłącznie jako towarzyszące zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej;

6) wydzielenia wewnętrzne oznaczone na rysunku planu symbolem (Z)
należy zagospodarować zielenią.


3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków nie może być większa niż 12 m;

2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może być większa niż
dwie, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) dodatkową kondygnację dopuszcza się wyłącznie w formie poddasza z
dachem stromym;

4) powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1000
m2, z zastrzeżeniem pkt 5, 6 i 11;

5) powierzchnia działki budowlanej, na terenie oznaczonym na rysunku
planu symbolem 1MN/33, nie może być mniejsza niż 900 m2, z
zastrzeżeniem pkt 11;

6) powierzchnia działki budowlanej, na terenach oznaczonych na
rysunku planu symbolami 1MN/34 i 1MN/35, nie może być mniejsza niż
800 m2, z zastrzeżeniem pkt 11;

7) szerokość frontu działki budowlanej nie może być mniejsza niż 20
m, z zastrzeżeniem pkt 8 i 11;

8) ustalenie, o którym mowa w pkt 7, nie obowiązuje w stosunku do
działek budowlanych, do których dojazd nastąpi z terenów ulic w
obrębie wydzieleń wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolem
(D);

9) udział obszaru zabudowanego w powierzchni działki budowlanej nie
może być większy niż 40%, z zastrzeżeniem pkt 11;

10) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni
działki budowlanej nie może być mniejszy niż 50%, z zastrzeżeniem
pkt 11;

11) ustalenia, o których mowa w pkt 4- 7, 9 i 10, nie dotyczą
powierzchni działek budowlanych dla obiektów z grupy kategorii
urządzenia infrastruktury technicznej.


4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące
ustalenia dotyczące systemu transportowego:

1) dojazd do terenu 1MN/29 dopuszcza się wyłącznie od terenów 9KDZ i
23KDW/30;

2) dojazd do terenu 1MN/37 dopuszcza się wyłącznie od terenów 9KDZ,
21KDD i 23KDW/38.

Media: prąd (skrzynka na działce), własne ujęcie wody (studnia głębinowa na działce 5/2).
W pobliżu istniejące budynki.
Wymiary działek :szerokość ok 19,5 (14,5m+5m szerokość drogi) i długość aż 143 m.
W cenie działki aktualna mapa do celów projektowych.

Polecam i zapraszam na prezentację.
Karolina Winiarska tel. 737 403 024

Pełna oferta biura na bernacka.

W ramach naszej usługi zapewniamy profesjonalną pomoc i obsługę prawną transakcji!
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, lecz mają jedynie charakter informacyjny. Zdjęcia i opisy użyte w tej prezentacji stanowią własność w świetle prawa autorskiego.

Szczegóły

Numer oferty 14740346
Typ oferty Grunty - działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 365 000 PLN
Cena za m2 163 PLN
Powierzchnia 2 243 m2
Miejscowość Wrocław
Dzielnica Fabryczna
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat Wrocław m.
Gmina Wrocław M.